Login

Wat is Lean werken in de bouw? 4 tips om Lean te werken

KYP Project

Het concept van ‘Lean’ werken is ontstaan in de auto-industrie bij Toyota, en is ondertussen al bijna 100 jaar oud. Het idee achter Lean management kan overal toegepast worden; ook in de bouw heeft Lean werken verschillende voordelen. In deze blog lees je er alles over.

Laten we beginnen bij een definitie: Lean bouwen is het continu verbeteren van hoe je werkzaamheden uitvoert in de bouw. Je doet dit om verspilling te verminderen, met als grote doelstelling om verspilling helemaal te voorkomen. ‘Verspilling’ gaat hier bijvoorbeeld over tijd en materialen, maar ook het verbeteren van communicatie en de informatiestroom.

Een kanttekening over Lean werken en Lean management 
Sommige mensen noemen het Lean werken, anderen noemen het Lean management; beide komen op hetzelfde neer. In deze blog gebruiken wij het beide termen door elkaar en bedoelen we hetzelfde.

Wat is Lean bouwen?

Wanneer je aan de slag gaat met het verbeteren van je werkprocessen en het verminderen van verspilling, ben je bezig met Lean management. Lean management in de bouw heeft 3 hoofdzakelijke kenmerken:

 1. Ervoor zorgen dat alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, daadwerkelijk waarde toevoegen.
 2. Het verminderen of zelfs voorkomen van verspilling van bijvoorbeeld energie, tijd, of geld.
 3. Blijven analyseren en verbeteren.

Werken volgens het Lean principe betekent dat je altijd leert van je fouten. Fouten kunnen altijd worden gemaakt, maar binnen Lean is dat eigenlijk iets om blij van te worden: zolang er fouten zijn, zijn er verbeterkansen.

De kenmerken van Lean werken

Het Lean Management Instituut heeft bepaalde kenmerken opgesteld die door Joost de Vree verder zijn uitgewerkt. Lean werken betekent dat je – kijkend naar de werkzaamheden – altijd bezig bent met:

 1. De waardebepaling het product of een handeling. Je kijkt hierbij naar wat waarde toevoegt voor de klant.
 2. Handelingen optimaliseren. Lean werken betekent dat je altijd kijkt naar hoe je de werkzaamheden die waarde toevoegen kunt verbeteren.
 3. Zo veel mogelijk verspilling voorkomen. Zoals eerder genoemd gaat verspilling om de breedste zin van het woord. Je probeert dus onder andere doorlooptijden te verkorten, inzet van andere partijen optimaal in te plannen, en dubbele werkzaamheden te voorkomen.
 4. Het verminderen van werkzaamheden die geen waarde toevoegen. Sommige taken leveren weinig tot geen waarde, maar kun je toch niet helemaal uit het proces weghalen. Probeer deze taak zo kort mogelijk te houden.
 5. Denken vanuit een ‘vraaggestuurd systeem’. Soms wordt dit ook denken vanuit ‘pull’ in plaats van ‘push’ genoemd. Het betekent dat je jouw werkprocessen zo veel mogelijk inricht om in te spelen op bestaande vragen van klanten.
 6. Continu verbeteren van je werkzaamheden. Kijk altijd naar hoe je werkzaamheden kunt verbeteren. Dit betekent dat fouten niet verstopt moeten worden, maar dat je deze definitief oplost.
 7. Streven naar een lerende organisatie. Nogmaals, fouten zijn leermomenten. Om echt Lean te kunnen werken in de praktijk, moet je ruimte hebben om fouten te bekijken en verbeteren.

4 tips om Lean management in de bouw toe te passen

Het idee achter Lean bouwen is dus niet heel ingewikkeld. Toch is het daadwerkelijk toepassen van Lean management een lastiger verhaal. Organisaties die Lean willen werken, moeten tijd en ruimte maken om te kijken naar de werkprocessen. We hebben een aantal tips om direct te beginnen met het toepassen van Lean:

 1. Gebruik een projectplan. Door een projectplan te maken heb je alle taken die uitgevoerd moeten worden in één overzicht staan. Hierdoor voorkom je dat je werkzaamheden vergeet en kun je de activiteiten in een logische volgorde plannen.
 2. Maak een bouwplanning visueel. Plan efficiënter door bouwplanning te maken: dit doe je door de activiteiten in het projectplan te koppelen aan de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dankzij deze planning zet je de betrokken partijen op het juiste moment in en heb je een inschatting van de doorlooptijd. Bepaalde tools, zoals de bouwplanning software van KYP Project, maakt het opstellen van een planning makkelijker. Daarbij ondersteunt deze software vaak bij omringende taken, zoals het communiceren van veranderingen met derde partijen, het bijhouden van de voortgang, en het verzamelen van statistieken om bij het volgende project efficiënter te zijn.
 3. Plan aan het einde van een project een moment in om terug te kijken. Het optimaliseren van handelingen, verbeteren van werkzaamheden, en het leren van fouten zijn belangrijke kenmerken van Lean bouwen. Dat kan alleen als je terugkijkt naar uitgevoerd werk. Neem daarom in de planning een moment mee om dit te doen.
 4. Praat met betrokken partijen. Van de projectpartner op de bouwplaats en de leverancier die bouwmaterialen heeft geleverd, tot de kwaliteitscontroleur: iedereen die gewerkt heeft aan het project kan input van waarde hebben. Vraag dus ook aan hen hoe zij over het project en de werkzaamheden denken.

Lean bouwen gaat makkelijker met KYP Project

Lean werken in de bouw begint al voordat de eerste steen gelegd is. Succesvol het Lean principe toepassen in de bouw, start namelijk al tijdens het maken van de planning. Het opstellen van een Lean planning in de bouw gaat sneller en makkelijker met het online planningsprogramma van KYP Project. Met onze planningstool:

 • Heb je altijd de planning up-to-date;
 • Heb je overal snel overzicht, op kantoor en in de bouwkeet;
 • Is iedereen automatisch op de hoogte van wijzigingen;
 • Krijg je inzichten in iedere project met KYP Analytics;
 • Werk je eenvoudig Lean samen;
 • En nog veel meer!

Werk sneller én lean in de bouw met online planning software

Meer dan 50.000 bouwers gingen je voor. Begin vandaag nog!