Login

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring zijn op alle bedrijven die onder KYP Holding vallen en van toepassing op de overeenkomst tussen een van deze bedrijven en de gebruiker van KYP software. De gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid bepalen de voorwaarden voor de toegang tot de url van de betreffende software zoals “KYPPROJECT.com, KYP.nl”, KYPFLOW.com” en “KYPPLAN.com” en het gebruik van de KYP software en de diensten die aangeboden worden door werkmaatschappijen van KYP Holding BV zijnde:

  • KYP B.V. betreffende KYP Project, KvK-nummer: 57413894  
  • KYP FLOW B.V., betreffende KYP FLOW, KvK nummer 70073341
  • Leansight BV / KYPPLAN B.V. genaamd, betreffende KYP PLAN, KvK nummer 67106331.

Wanneer in deze privacyverklaring Website staat vermeld of naar wordt verwezen, kan hiervoor ook een van de bovengenoemde werkmaatschappijen worden gelezen respectievelijk geldt het betreffende ook voor alle bovengenoemde werkmaatschappijen.
Wanneer in deze privacyverklaring wordt verwezen naar “het gebruik van KYP” of “KYP”, wordt hiermee het gebruik van KYP software bedoeld die door KYP Holding B.V. of haar werkmaatschappijen wordt aangeboden.

Persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers aan onze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan onze Website kan KYP-persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld, tijdens het aanmaken van een KYP-ID verstrekt de gebruiker persoonlijke informatie zoals een naam en een e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruiker te kunnen identificeren in KYP, wat nodig is voor het login proces. Wanneer een gebruiker is ingelogd in KYP kan de gebruiker de KYP-ID aanvullen met gegevens over de verjaardag, telefoonnummer, mobielnummer, KvK, adres etc. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de gebruikers die binnen één en hetzelfde project actief zijn en voor KYP B.V. Of tijdens de betaling voor het actief maken van een project verstrekt de gebruiker persoonlijke betalingsinformatie. De betalingsinformatie wordt verzameld door KYP B.V. en is eigendom van KYP B.V. Maar ook als je belangstelling hebt in onze nieuwsbrief zullen wij gebruik maken van jouw e-mailadres en andere informatie die je ons evt. verstrekt bij een reactie via e-mail. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert KYP de Algemene

Verordening Gegevensbescherming

KYP zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het uitvoeren van onze diensten;

• Het beantwoorden van jouw vragen;

• Het uitvoeren van marketingactiviteiten;

• Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

KYP waarborgt dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of je vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Cookies

Wij verwijzen u naar onze cookieverklaring die elders op deze Website te raadplegen is.

Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van onze software. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat gegevens, informatie, bestanden, of materiaal welke degebruiker aan KYP heeft verstrekt of naar KYP is verzonden tijdens het gebruik van KYP (de KYP ID-gegevens) op een veilige manier wordt behandeld. Om deze reden wordt alle communicatie tussen de computer en onze servers versleuteld in SSLcryption technologie. Dit houdt in dat gegevens gecodeerd verstuurd worden, en niet gemakkelijk afgeluisterd kunnen worden.

Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

KYP kan gebruik maken van cookies, web beacons, Mixpanel en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Website. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. Wij verwijzen u verder naar onze cookieverklaring die elders op deze Website te raadplegen is.

IP-Adressen

Een IP-adres is een nummer dat is toegewezen aan jouw computer / device wanneer je toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt andere computers en servers de mogelijkheid om je te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door KYP worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm door KYP worden gebruikt om trends in het gebruik van de Website te herkennen en om performance analyses uit te voeren. Met het IP-adres van jou als bezoeker kunnen wij gepersonaliseerde pagina’s laten zien op basis van locatie. Dit gaat voornamelijk over taalinstellingen.

Social media widgets en toepassingen

De Website stelt bezoekers in staat om informatie te delen via social media, zoals Facebook en LinkedIn. Deze social mediatoepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over jouw gebruik van de Website. Persoonsgegevens die je deelt via social mediatoepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social mediatoepassingen en een dergelijke interactie wordt beheerst door de privacy verklaringen van die betreffende social mediatoepassingen. KYP heeft geen invloed op, en is niet verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van die social mediatoepassingen. KYP is voor dat gebruik nimmer aansprakelijk. Voor meer informatie over het privacy beleid van social mediatoepassingen verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek of als dit vereist door de wet. KYP moet persoonsgegevens openbaar maken of aan derden verstrekken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. KYP verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Ook zal KYP geen persoonsgegevens die je haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Jouw rechten

Je hebt veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je persoonsgegevens aan KYP beschikbaar hebt gesteld dan heb je het recht deze in te zien. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je een verzoek tot wijziging of het verwijderen van persoonsgegevens indienen.

Verzoeken kun je richten aan:

KYP B.V.

Gooweg 51

2203 AA NOORDWIJK

Of een mail sturen aan info@kyp.nl met onderwerp PRIVACY.

Beveiliging en integriteit van gegevens

KYP heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KYP, kan de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot jouw persoonsgegevens strikt worden beperkt.

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan om deze verklaring iedere keer te lezen als je gebruik maakt van deze website.

Contactgegevens

Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@kyp.nl of door te bellen met +31 (0)20 449 11 17. Bij klachten kijken wij graag hoe wij je kunnen ondersteunen.

PrivacyverklaringMocht je een klacht willen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl