Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van (onderdelen

van) www.kypproject.nl (hierna: Website) door de bezoeker.

KYP is gericht op de communicatie tussen alle bij een project betrokken partijen. Die

hebben altijd en overal online informatie over de stand van de planning en wanneer er

wat, van wie verwacht wordt op welke locatie. Met KYP kun je LEAN plannen, maar dan

met digitale post-its en een digitaal dossier als resultaat.

KYP is gevestigd in Noordwijk aan de Gooweg 51 2203 AA in Noordwijk.

Persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers aan onze

website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten de privacy

van betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij

uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel. Wij raden

je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan onze Website kan KYP-persoonsgegevens van jou verwerken.

Bijvoorbeeld, tijdens het aanmaken van een KYP-ID verstrekt de gebruiker

persoonlijke informatie zoals een naam en een e-mailadres. Deze informatie wordt

gebruikt om de gebruiker te kunnen identificeren in KYP, wat nodig is voor het login

proces. Wanneer een gebruiker is ingelogd in KYP kan de gebruiker de KYP-ID

aanvullen met gegevens over de verjaardag, telefoonnummer, mobielnummer, KvK,

adres etc. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de gebruikers die binnen één en

hetzelfde project actief zijn en voor KYP B.V.

Of tijdens de betaling voor het actief maken van een project verstrekt de gebruiker

persoonlijke betalingsinformatie. De betalingsinformatie wordt verzameld door KYP

B.V. en is eigendom van KYP B.V.

Maar ook als je belangstelling hebt in onze nieuwsbrief zullen wij gebruik maken

van jouw e-mailadres en andere informatie die je ons evt. verstrekt bij een reactie

via e-mail.

In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert KYP de Algemene

Verordening Gegevensbescherming.

KYP zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van onze diensten;

Het beantwoorden van jouw vragen;

Het uitvoeren van marketingactiviteiten;

Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen

van de persoonsgegevens.

KYP waarborgt dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig

is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van jouw

persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht

of je vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Cookies

Wij verwijzen u naar onze cookieverklaring die elders op deze Website te

raadplegen is.

Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van onze software. Wij doen er alles aan

om ervoor te zorgen dat gegevens, informatie, bestanden, of materiaal welke de

gebruiker aan KYP heeft verstrekt of naar KYP is verzonden tijdens het gebruik van

KYP (de KYP ID-gegevens) op een veilige manier wordt behandeld. Om deze reden

wordt alle communicatie tussen de computer en onze servers versleuteld in SSLcryption

technologie. Dit houdt in dat gegevens gecodeerd verstuurd worden, en

niet gemakkelijk afgeluisterd kunnen worden.

Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

KYP kan gebruik maken van cookies, web beacons, Mixpanel en andere technieken

om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik

maakt van onze Website. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de

werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te

verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze

marketingactiviteiten te meten. Wij verwijzen u verder naar onze cookieverklaring

die elders op deze Website te raadplegen is.

IP-Adressen

Een IP-adres is een nummer dat is toegewezen aan jouw computer / device

wanneer je toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt andere computers en

servers de mogelijkheid om je te herkennen en met anderen te communiceren.

IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door KYP

worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze

informatie kan ook in geaggregeerde vorm door KYP worden gebruikt om trends in

het gebruik van de Website te herkennen en om performance analyses uit te

voeren. Met het IP-adres van jou als bezoeker kunnen wij gepersonaliseerde

pagina’s laten zien op basis van locatie. Dit gaat voornamelijk over taalinstellingen.

Social media widgets en toepassingen

De Website stelt bezoekers in staat om informatie te delen via social media, zoals

Facebook en Twitter. Deze social mediatoepassingen kunnen informatie

verzamelen en gebruiken over jouw gebruik van de Website. Persoonsgegevens die

je deelt via social mediatoepassingen kunnen worden gebruikt door andere

gebruikers van die social mediatoepassingen en een dergelijke interactie wordt

beheerst door de privacy verklaringen van die betreffende social

mediatoepassingen. KYP heeft geen invloed op, en is niet verantwoordelijkheid

voor het privacy beleid van die social mediatoepassingen. KYP is voor dat gebruik

nimmer aansprakelijk. Voor meer informatie over het privacy beleid van social

mediatoepassingen verwijzen wij je naar de betreffende websites.

 

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wij zijn niet

verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met

persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van

deze websites te raadplegen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk

is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek of als dit vereist door de wet.

KYP moet persoonsgegevens openbaar maken of aan derden verstrekken indien dit

vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit.

Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om

een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een

bedreiging van de veiligheid. KYP verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Ook zal KYP geen persoonsgegevens die je haar verstrekt aan derden doorgeven

ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Jouw rechten

Je hebt veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van jouw

persoonsgegevens. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).

Als je persoonsgegevens aan KYP beschikbaar hebt gesteld dan heb je het recht

deze in te zien. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun

je een verzoek tot wijziging of het verwijderen van persoonsgegevens indienen.

Verzoeken kun je richten aan:

KYP B.V.

Gooweg 51

2203 AA NOORDWIJK

Of een mail sturen aan info@kyp.nl met onderwerp PRIVACY.

Beveiliging en integriteit van gegevens

KYP heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen

tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks

de vergaande inspanningen van Bohemen, kan de beschikbaarheid,

vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd

tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot jouw

persoonsgegevens strikt worden beperkt.

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Wij raden je aan om deze verklaring iedere keer te lezen als je gebruik maakt van

deze website.

Contactgegevens

Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@kyp.nl of door te bellen met

+31 (0)20 449 11 17. Bij klachten kijken wij graag hoe wij je kunnen ondersteunen.

Privacyverklaring

Mocht je een klacht willen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dat

via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.