logo_kyp_project
Login

Wat is een kwaliteitsborger? Een gids voor de bouwsector

In de bouwsector is het waarborgen van de kwaliteit van essentieel belang om veilige en duurzame constructies te garanderen. Een belangrijke speler die hierbij betrokken is, is de kwaliteitsborger. Maar wat is een kwaliteitsborger precies en welke rol speelt hij in de bouw? In dit artikel zullen we de essentie van een kwaliteitsborger en zijn belangrijkste taken verkennen, met specifieke focus op de bouwsector.

Wat is een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke deskundige die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit van bouwprojecten. Hij of zij fungeert als een toezichthouder en controleert of bouwprojecten voldoen aan de wettelijke en technische voorschriften, normen en eisen die van toepassing zijn. 

De kwaliteitsborger opereert onafhankelijk van zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij(en) en heeft als doel om de kwaliteit en veiligheid van het bouwproject te waarborgen.

Taken van een kwaliteitsborger:

Inspecties en controles: De kwaliteitsborger voert regelmatig inspecties en controles uit tijdens de verschillende bouwfases. Hierbij wordt gecontroleerd of er wordt voldaan aan de geldende regelgeving en bouwvoorschriften. Dit omvat onder andere het controleren van materialen, constructies, installaties en bouwmethoden.

Kwaliteitsplannen en documentatie: De kwaliteitsborger stelt kwaliteitsplannen op die beschrijven hoe de kwaliteit tijdens het bouwproces wordt gewaarborgd. Ook houdt hij of zij de benodigde documentatie bij, zoals keuringsrapporten, certificaten en testresultaten.

Advies en rapportage: Naast het uitvoeren van controles en inspecties, verstrekt de kwaliteitsborger ook advies aan zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij(en). Hij of zij rapporteert over de kwaliteit van het bouwproject en geeft aanbevelingen ter verbetering indien nodig.

De rol van een kwaliteitsborger in de bouwsector:

In de bouwsector is de rol van een kwaliteitsborger van groot belang. Hij of zij draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van bouwprojecten door onafhankelijke controle en toezicht. Met name bij complexe bouwprojecten, waarbij technische uitdagingen en strikte regelgeving van toepassing zijn, is de aanwezigheid van een kwaliteitsborger essentieel.

Hij of zij kan potentiële risico’s identificeren, proactieve maatregelen nemen en mogelijke fouten tijdig opsporen, nog voordat deze grote gevolgen kunnen hebben. Dit helpt bouwbedrijven om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en de kans op kostbare herstelwerkzaamheden of juridische geschillen te verkleinen.

Bovendien draagt de aanwezigheid van een kwaliteitsborger bij aan het vertrouwen van alle betrokken partijen, waaronder de opdrachtgever, de bouwonderneming en zelfs de eindgebruikers van het bouwproject. Het geeft hen de geruststelling dat er een onafhankelijke professional is die waakt over de kwaliteit en veiligheid van het project, en eventuele problemen tijdig aanpakt.

De specifieke vereisten en wetgeving voor de kwaliteitsborger in de bouw

In Nederland is de rol van de kwaliteitsborger bijzonder relevant vanwege de introductie van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Vanaf 1 januari 2023, waarop de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) van kracht wordt, zal de kwaliteitsborger een verplichte rol spelen in het bouwproces. De kwaliteitsborger moet aan specifieke eisen voldoen en gecertificeerd zijn om zijn taken uit te kunnen voeren.

De kwaliteitsborging onder de Wkb heeft tot doel de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit te verschuiven van gemeenten naar de bouwondernemingen zelf. Dit nieuwe systeem zal de nadruk leggen op de preventie van bouwfouten en het waarborgen van de bouwkwaliteit gedurende het gehele bouwproces. De kwaliteitsborger speelt hierbij een cruciale rol door onafhankelijke controles en inspecties uit te voeren.

Conclusie

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke deskundige die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van bouwprojecten. Hij of zij voert controles, inspecties, en biedt advies om ervoor te zorgen dat het project voldoet aan de geldende regelgeving en bouwvoorschriften. In de bouwsector, waar complexe projecten en strenge regelgeving van toepassing zijn, speelt de kwaliteitsborger een essentiële rol in het verhogen van de bouwkwaliteit en het verminderen van risico’s.

Met de introductie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen wordt de rol van de kwaliteitsborger in Nederland nog belangrijker. Het nieuwe stelsel benadrukt preventie en verantwoordelijkheid van de bouwondernemingen zelf. Door het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van bouwprojecten draagt de kwaliteitsborger bij aan het vertrouwen van alle betrokken partijen en minimaliseert hij de kans op fouten en geschillen.