logo_kyp_project

Wat is een strokenplanning en hoe werkt het?

Projectpartners in KYP

Het maken van een planning is belangrijk om het overzicht te bewaren. Een duidelijk overzicht – in de vorm van een planning – tijdens een project biedt inzicht in waar partijen mee bezig zijn en wat er nog moet gebeuren. Het is bovendien handig als iedereen die betrokken is bij het project toegang heeft tot de planning.

Een Gantt chart planning of balkenplanning zijn oplossingen die een andere benaming hebben, maar in hetzelfde concept voorzien als een strokenplanning. De basis is hetzelfde, namelijk het realiseren van een visuele planning.


Wat is een strokenplanning?

Een strokenplanning bestaat uit een systeem dat op horizontale stroken de planning weergeeft. Elke strook bevat een activiteit die onder elkaar in bijvoorbeeld een weekschema worden geplaatst. Op deze manier is er een concreet en helder overzicht van wat er allemaal op de planning staat voor het project.

Bovendien is de doorlooptijd van het project inzichtelijk en is herkenbaar welke activiteiten binnenkort afgerond moeten worden. Een strokenplanning is qua horizontale uitvoering in dat kader ook een balkenplanning of Gantt chart planning te noemen.


Hoe maak je een strokenplanning?

Een strokenplanning maken is met de juiste software zo gebeurd. Je kan binnen een paar minuten al een overzichtelijke planning maken. Daarin kun je ook snel wijzigingen maken. Een online tool functioneert wat dat betreft veel sneller dan een fysiek planbord. Het doel is om alle activiteiten als strookjes in een weekschema onder elkaar te zetten om overzicht van een project te krijgen.

De belangrijkste stappen in het maken van een strokenplanning

Door voor verschillende activiteiten uiteenlopende kleuren te gebruiken, is het duidelijk voor partijen welke taken door hen uitgevoerd worden. Bovendien is het eenvoudig om in de projectplanning wijzigen aan te brengen, want er komen wel eens onvoorziene omstandigheden voor die een aanpassing vereisen. Hieronder staan globaal de belangrijkste aspecten als stappenplan voor een strokenplanning maken:

  1. Bepaal de start- en einddatum van het project
  2. Voeg taken met begin- en einddatum toe
  3. Maak een tijdsinschatting van de activiteiten
  4. Vermeld de verantwoordelijke voor de werkzaamheden
  5. Leg verband tussen de taken
  6. Vermeld de status


De voordelen van een strokenplanning

In onze blog ‘de voordelen en nadelen van een strokenplanning‘ leggen we in detail uit wat het gebruik van een strokenplanning oplevert. Een planning maakt het totale project inzichtelijker, en toont een actuele status van de voortgang, vooral wanneer je gebruikt maakt van een planningsprogramma voor de bouw zoals KYP Project.

Makkelijk een strokenplanning maken met KYP Project

KYP Project voorziet in optimaal gemak bij het maken van een strokenplanning. Je houdt volledig grip op de voortgang van het project en het is eenvoudig om met alle projectpartners te communiceren. Ook als er meerdere projecten zijn, is het overzicht steeds gemakkelijk te bewaren.

Iedereen die toegang heeft tot de strokenplanning ziet dezelfde planning die up-to-date is, zodat alle partijen altijd over dezelfde planning praten. Bovendien is de strokenplanning zowel op de computer beschikbaar als in een app op Android en iOS.

Jouw projectplanning altijd digitaal bereikbaar.

Probeer KYP Project gratis!