Login

Het effect van Energieprestatie indicator BENG op jouw bouwplanning

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningsaanvragen voor woning- en utiliteitsbouw voldoen aan de eisen van BENG, Bijna Energieneutrale Gebouwen. Deze eisen komen uit het Energieakkoord voor duurzame groei en houden rekening met het energieverbruik per m2. Met als doel een CO2 neutraal gebouwde omgeving in 2050. Wat betekent dit voor jou in de projectvoorbereiding en realisatie? En hoe kan KYP Project jou ondersteunen bij het navolgen van deze nieuwe kwaliteitseisen? Dat lees je hier!


Wat is BENG en wat zijn de BENG wettelijke eisen vanaf 2021?

De nieuwe eisen voor energieneutraal bouwen voor woningbouw en utiliteitsbouw vervangen de EPC-eisen (Energie Prestatie Coëfficiënt). Dit alles met ingangsdatum vanaf 1 januari 2021.  Anders dan bij de EPC-eisen houdt BENG rekening met energieverbruik per m2. Het doel hiervan is de energiebehoefte van gebouwen terugbrengen, fossiel energieverbruik beperken en hernieuwbare energie benutten. 

Laten we even inzoomen op de indicatoren van BENG. De eisen bestaan uit drie onderdelen:

BENG 1  De energiebehoefte van het gebouw(schil) in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.

BENG 2  Het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.

BENG 3  Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Naast deze drie indicatoren is er een extra eis gericht op zomer-warmteregulering: TOjuli. Dit is een indicatie getal dat per oriëntatie van een gebouw inzicht geeft in de kans op temperatuuroverschrijding. Er geldt een grenswaarde voor de TOjuli-indicator van 1,20 en volgt automatisch uit de energieprestatieberekening voor BENG. Deze informatie is je wellicht al wel bekend, maar wat betekent dit precies voor de bouwprojecten?

BENG eisen KYP Project
Wat betekenen de BENG eisen voor je bouwproject


Wat betekent BENG in de praktijk voor je bouwproject?

Door de nieuwe BENG-eisen ligt er meer nadruk op het beperken van de energiebehoefte van gebouwen. Dit heeft invloed op twee fases in het project: de aanvraag en de oplevering. Afhankelijk van je functie hebben de eisen mogelijk de volgende impact in de praktijk:

BENG in de praktijk voor werkvoorbereiders en projectmanagers

Ben je werkvoorbereider of projectmanager? Aan jou de taak om te zorgen dat vergunningsaanvragen voor nieuwbouw aan de BENG-eisen voldoen en de kwaliteitsborging wordt gewaarborgd. Dit doe je door de energieprestatie van het project te laten berekenen door BENG/BRL 9500 gecertificeerde bedrijven met gecertificeerde adviseurs. 


Hoe wordt de BENG energieprestatie berekening gemaakt?

De energieprestatie (BENG) van een gebouw wordt berekend met de nieuwe rekenmethode NTA8800 (Nieuwe Technische Afspraak: deze rekenmethode bevat ook gelijk de Wet Kwaliteitsbeheer (BRL 9500)) die vanaf 2022 ingaat. BRL 9500 vervangt daarmee de huidige NEN 7120. De rekenmethode voegt alle normeringen rondom energieprestatie van een gebouw samen in één berekening.

Om de kwaliteit van je project te waarborgen en te bewaken werkt KYP Project ideaal voor je. KYP Project heeft naast een koppeling met Woningborg ook verschillende koppelingen met kwaliteitsborging software zoals Sta Software, Ed Controls en homeDNA. Hierin leg je direct alle informatie, controlepunten en opleverpunten vast en plan je eenvoudig kwaliteitscontroles in, direct in de KYP planning! Zo houd je alle informatie op één plek en communiceer je altijd dezelfde informatie, voor, tijdens en na het project.


BENG in de praktijk voor uitvoerders

Ben je uitvoerder? Dan moet je op een aantal dingen letten. Het zal vast wel eens voorkomen dat materiaalgebruik tijdens een project afwijkt van het oorspronkelijke plan. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn natuurlijk, maar met de komst van BENG is het nu verplicht alle afwijkingen goed te communiceren. Bij de oplevering wordt namelijk gecontroleerd of het project is uitgevoerd zoals deze is ontworpen. Afwijkingen hierin worden gedocumenteerd en hebben effect op de eindberekening. 

Door het materiaal via KYP Project te bestellen houd je de controle over het materiaal en worden ook de levermomenten overzichtelijk weergegeven in de planning. KYP Project heeft koppelingen met leveranciers als Polvo, BMN en RaabKarcher. 

Ook zijn uitvoerders, als onderdeel van de BRL 9500 certificering die vanaf 2022 ingaat, verplicht om een projectdossier bij te houden met bewijslasten. Denk daarbij aan het maken van foto’s van toegepaste isolatiematerialen, noteren van type en dikte van materialen, type installaties et cetera. Bij het ontbreken van bewijslast wordt namelijk gerekend met forfaitaire (slechtere) waarden. En dat zou zonde zijn van een mooi project, toch? 

KYP Project biedt daarin de oplossing als handig hulpmiddel voor jouw werk als uitvoerder. Doordat KYP Project een online communicatiemiddel is worden alle berichten, foto’s en ander soort documentatie bij elkaar gehouden en kan na afloop van het project eenvoudig geëxporteerd worden. Zo houd je alles makkelijk bij de hand! 


KYP Project ondersteunt optimaal bij BENG, van begin tot het eind

Er komt dus best wat kijken bij de invoering van de BENG eisen. Gelukkig biedt KYP Project de nodige ondersteuning om jouw project overzichtelijk te houden. Zo houd je de touwtjes in handen en grip op het BENG project!

In KYP Project heb je altijd en overal overzicht van alle projecten die lopen. Door iedere betrokken partij aan een bouwplanning te koppelen weet iedereen altijd wat er moet gebeuren. Zonder fundering komt er geen gebouw natuurlijk. Met KYP Project leg je een strakke basis, een digitale bouwplanning die altijd de laatste standlijn weergeeft en wijzigingen met de betrokken partijen communiceert. Altijd inzichtelijk voor alle partijen. 

Naast de koppelingen op het gebied van kwaliteitsborging en logistiek biedt KYP Project ook als eerste digitale planningstool een koppeling met BIMlink. Koppel eenvoudig je 3D-model aan de KYP Project planning en houdt zo de controle over de voortgang van je project. Lees hier meer over de koppeling tussen KYP Project en BIMlink. 

Houd je projectdossier met bewijslast op één plek in KYP Project. Als werkvoorbereider, projectmanager en uitvoerder upload je eenvoudig alle gewenste documenten en tekeningen in KYP Project. Voeg ze toe aan specifieke taken om zo snel de juiste documentatie op te sporen en te delen.

 

Wil je meer informatie over hoe KYP Project jou in het project kan ondersteunen wat betreft de nieuwe BENG eisen? Vul dan het contactformulier in en dan nemen wij contact met jou op!