Release mei 2021 KYP Project

De nieuwe versie van KYP Project staat live! In deze update vind je onder andere attentie opties voor post-it’s en hebben we extra filters toegevoegd in de planning. Daarnaast heeft KYP Project een nieuwe koppeling, met BIMlink deze keer. Lees snel verder!

Continue reading

Het effect van Energieprestatie indicator BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) op jouw bouwplanning

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningsaanvragen voor woning- en utiliteitsbouw voldoen aan de eisen van BENG, Bijna Energieneutrale Gebouwen. Deze eisen komen uit het Energieakkoord voor duurzame groei en houden rekening met het energieverbruik per m2. Met als doel een CO2 neutraal gebouwde omgeving in 2050. Wat betekent dit voor jou in de projectvoorbereiding en realisatie? En hoe kan KYP Project jou ondersteunen bij het navolgen van deze nieuwe kwaliteitseisen? Dat lees je hier!

Wat is BENG en wat zijn de BENG wettelijke eisen vanaf 2021?

De nieuwe eisen voor energieneutraal bouwen voor woningbouw en utiliteitsbouw vervangen de EPC-eisen (Energie Prestatie Coëfficiënt). Dit alles met ingangsdatum vanaf 1 januari 2021.  Anders dan bij de EPC-eisen houdt BENG rekening met energieverbruik per m2. Het doel hiervan is de energiebehoefte van gebouwen terugbrengen, fossiel energieverbruik beperken en hernieuwbare energie benutten. 

Laten we even inzoomen op de indicatoren van BENG. De eisen bestaan uit drie onderdelen:

 • BENG 1  De energiebehoefte van het gebouw(schil) in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
 • BENG 2  Het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
 • BENG 3  Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Naast deze drie indicatoren is er een extra eis gericht op zomer-warmteregulering: TOjuli. Dit is een indicatie getal dat per oriëntatie van een gebouw inzicht geeft in de kans op temperatuuroverschrijding. Er geldt een grenswaarde voor de TOjuli-indicator van 1,20 en volgt automatisch uit de energieprestatieberekening voor BENG. Deze informatie is je wellicht al wel bekend, maar wat betekent dit precies voor de bouwprojecten?

Wat betekent BENG in de praktijk voor je bouwproject?

Door de nieuwe BENG-eisen ligt er meer nadruk op het beperken van de energiebehoefte van gebouwen. Dit heeft invloed op twee fases in het project: de aanvraag en de oplevering. Afhankelijk van je functie hebben de eisen mogelijk de volgende impact in de praktijk:

BENG in de praktijk voor werkvoorbereiders en projectmanagers

Ben je werkvoorbereider of projectmanager? Aan jou de taak om te zorgen dat vergunningsaanvragen voor nieuwbouw aan de BENG-eisen voldoen en de kwaliteitsborging wordt gewaarborgd. Dit doe je door de energieprestatie van het project te laten berekenen door BENG/BRL 9500 gecertificeerde bedrijven met gecertificeerde adviseurs. 

Hoe wordt de BENG energieprestatie berekening gemaakt?

De energieprestatie (BENG) van een gebouw wordt berekend met de nieuwe rekenmethode NTA8800 (Nieuwe Technische Afspraak: deze rekenmethode bevat ook gelijk de Wet Kwaliteitsbeheer (BRL 9500)) die vanaf 2022 ingaat. BRL 9500 vervangt daarmee de huidige NEN 7120. De rekenmethode voegt alle normeringen rondom energieprestatie van een gebouw samen in één berekening.

Om de kwaliteit van je project te waarborgen en te bewaken werkt KYP Project ideaal voor je. KYP Project heeft naast een koppeling met Woningborg ook verschillende koppelingen met kwaliteitsborging software zoals Sta Software, Ed Controls en homeDNA. Hierin leg je direct alle informatie, controlepunten en opleverpunten vast en plan je eenvoudig kwaliteitscontroles in, direct in de KYP planning! Zo houd je alle informatie op één plek en communiceer je altijd dezelfde informatie, voor, tijdens en na het project.

BENG in de praktijk voor uitvoerders

Ben je uitvoerder? Dan moet je op een aantal dingen letten. Het zal vast wel eens voorkomen dat materiaalgebruik tijdens een project afwijkt van het oorspronkelijke plan. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn natuurlijk, maar met de komst van BENG is het nu verplicht alle afwijkingen goed te communiceren. Bij de oplevering wordt namelijk gecontroleerd of het project is uitgevoerd zoals deze is ontworpen. Afwijkingen hierin worden gedocumenteerd en hebben effect op de eindberekening. 

Door het materiaal via KYP Project te bestellen houd je de controle over het materiaal en worden ook de levermomenten overzichtelijk weergegeven in de planning. KYP Project heeft koppelingen met leveranciers als Polvo, BMN en RaabKarcher

Ook zijn uitvoerders, als onderdeel van de BRL 9500 certificering die vanaf 2022 ingaat, verplicht om een projectdossier bij te houden met bewijslasten. Denk daarbij aan het maken van foto’s van toegepaste isolatiematerialen, noteren van type en dikte van materialen, type installaties et cetera. Bij het ontbreken van bewijslast wordt namelijk gerekend met forfaitaire (slechtere) waarden. En dat zou zonde zijn van een mooi project, toch? 

KYP Project biedt daarin de oplossing als handig hulpmiddel voor jouw werk als uitvoerder. Doordat KYP Project een online communicatiemiddel is worden alle berichten, foto’s en ander soort documentatie bij elkaar gehouden en kan na afloop van het project eenvoudig geëxporteerd worden. Zo houd je alles makkelijk bij de hand! 

KYP Project ondersteunt optimaal bij BENG, van begin tot het eind

Er komt dus best wat kijken bij de invoering van de BENG eisen. Gelukkig biedt KYP Project de nodige ondersteuning om jouw project overzichtelijk te houden. Zo houd je de touwtjes in handen en grip op het BENG project!

In KYP Project heb je altijd en overal overzicht van alle projecten die lopen. Door iedere betrokken partij aan een bouwplanning te koppelen weet iedereen altijd wat er moet gebeuren. Zonder fundering komt er geen gebouw natuurlijk. Met KYP Project leg je een strakke basis, een digitale bouwplanning die altijd de laatste standlijn weergeeft en wijzigingen met de betrokken partijen communiceert. Altijd inzichtelijk voor alle partijen. 

Naast de koppelingen op het gebied van kwaliteitsborging en logistiek biedt KYP Project ook als eerste digitale planningstool een koppeling met BIMlink. Koppel eenvoudig je 3D-model aan de KYP Project planning en houdt zo de controle over de voortgang van je project. Lees hier meer over de koppeling tussen KYP Project en BIMlink

Houd je projectdossier met bewijslast op één plek in KYP Project. Als werkvoorbereider, projectmanager en uitvoerder upload je eenvoudig alle gewenste documenten en tekeningen in KYP Project. Voeg ze toe aan specifieke taken om zo snel de juiste documentatie op te sporen en te delen. 

Wil je meer informatie over hoe KYP Project jou in het project kan ondersteunen wat betreft de nieuwe BENG eisen? Vul dan onderstaand contactformulier in en dan nemen wij contact met jou op!

Contact

homeDNA koppelt met KYP Project

homeDNA en KYP hebben al enige tijd een koppeling met elkaar! Twee systemen die elkaar versterken, waardoor de kwaliteit van je project makkelijk gewaarborgd kan worden.

homeDNA en KYP
Bouwbedrijven die hun bouwplanning organiseren met KYP en de kwaliteits- en veiligheidscontroles met homeDNA, hebben een groot voordeel bij de koppeling. De koppeling zorgt er namelijk voor dat de ingeplande keuringsmomenten uit de projectplanning, direct gecommuniceerd worden met het uitvoerende team dat de keuringen doet met homeDNA. In homeDNA worden keuringslijsten voor onder andere kwaliteit en veiligheid beschikbaar gesteld als checklijst.

Lees meer over de werking van de koppeling en de voordelen voor jou! Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Release februari 2021 KYP Project

De nieuwe versie van KYP Project staat live! In deze update vind je onder andere attentie opties voor post-it’s en hebben we extra filters toegevoegd in de planning. Daarnaast heeft KYP Project een nieuwe koppeling, met BIMlink deze keer. Lees snel verder!

Continue reading

Interactieve planning in het BIM-model? KYP Project en BIMlink maken die koppeling mogelijk

BIMlink en KYP Project, beide softwarebedrijven hebben hetzelfde doel: online samenwerken door alle informatie van een bouwproject inzichtelijk te maken. Met de nieuwe koppeling kun je direct vanuit het BIM-model de interactieve planning van KYP Project inzien. Hiermee tillen we het onderdeel planning (4D) van het BIM-model naar een hoger en interactief niveau.

Nieuwe digitale workflow

Werken met een 3D BIM-model doen we al langer in de bouw. Ideaal om zo op één centrale plek structuur te geven aan alle soorten informatie. Van vergunningen en bouwtekeningen, tot aan een eenvoudig tijdspad en documentatie voor beheer en onderhoud. Maar het koppelen van een interactieve planning aan het model, dat is waar we écht het verschil gaan maken.

Door KYP Project te implementeren in de BIM-model software van BIMlink kunnen bouwers in het model altijd de up-to-date planning zien. Wanneer je op een element in het BIM-model klikt, verschijnt de vertrouwde informatie zoals je deze gewend bent en daarbij ook gelijk de taak die vanuit de KYP Project planning aan dit element is gekoppeld. Je kunt dus op één plek alle benodigde informatie uitlezen.

Hiermee verbetert de digitale workflow waardoor jij efficiënter je project doorloopt, lekkerder samenwerkt en beter communiceert met alle betrokken partijen. Win-win wat ons betreft! Benieuwd hoe de koppeling werkt? Bekijk dan deze video!

Play Video

Slimme communicatie

Het succes van een project hangt voor een groot deel af van eenduidige communicatie. Zodra een wijziging wordt doorgevoerd in de KYP Project planning wordt deze informatie automatisch doorgevoerd in BIMlink. Is een onderdeel afgerond? In KYP Project worden de taken van dit onderdeel afgevinkt door de bouwer en krijgt ditzelfde element een groene kleur in het BIM-model. Heeft een taak vertraging opgelopen in de planning? Dan kleurt het element rood. Zo blijft de informatie overal hetzelfde en ontstaat er slimme communicatie. Hoe eenvoudig wil je het hebben!

Start nu zelf

Vanaf 1 februari is de koppeling tussen BIMlink en KYP Project live! Heb jij een project in KYP Project staan en het model in BIMlink? Dan heb je deze eenvoudig binnen een paar stappen gekoppeld. Koppel als beheerder van het BIMlink account eenvoudig je KYP account aan BIMlink met een API-token. Bekijk deze instructievideo om te zien hoe!

Play Video

Over BIMlink

Bouwen wordt steeds complexer en er komt steeds meer informatie over een gebouw beschikbaar. Met BIMlink heb je alle informatie over gebouwen online centraal, voor de hele levensduur van een gebouw. Het online platform verzamelt alle informatie van alle betrokken partijen van een gebouw op één plek. Hiervoor werkt BIMlink samen met verschillende partijen in de bouwsector en aangrenzende disciplines. Zo heeft iedere betrokkenen van een gebouw altijd beschikking tot complete informatie.

Nog geen KYP Project planning en/of model in BIMlink? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je graag verder!

Contact

Samenwerking tussen Dura Vermeer Hengelo en KYP Project

Bij Dura Vermeer Bouw Hengelo maken zij al jarenlang gebruik van het Last Planner Systeem. Dit is een Lean-methodiek waarbij alle partijen van projectleider tot timmerman samenwerken om als gezamenlijk bouwteam het project zo voorspelbaar en foutloos mogelijk te laten verlopen.

Omdat het gezamenlijk plannen een groot onderdeel is van deze werkwijze, waren zij al een tijd op zoek naar een geschikt planningsprogramma en kwamen zo uit op KYP Project.

Last Planner Systeem
In de afgelopen jaren heeft Dura Vermeer gemerkt dat deze werkwijze met het Last Planner Systeem zijn vruchten afwerpt en zich al talloze keren heeft bewezen.
De kwaliteit is gestegen en door de voorspelbaarheid is er meer rust en bovendien meer werkplezier ontstaan.

Werken met KYP Project
“Inmiddels gebruiken we KYP Project al meer dan een jaar en zijn we zeer tevreden met de mogelijkheden en de service die KYP ons biedt. Daarnaast denken ze bij KYP graag met ons mee en wordt snel geschakeld. Dit werkt zeer prettig. Daarnaast merk je dat de Lean-gedachtegang ook bij KYP Project verweven zit. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we deze samenwerking met KYP vol vertrouwen zijn aangegaan.”
Joris Ebbbinge

Joris Ebbbinge

Lean coördinator
Dura Vermeer Bouw Hengelo

De volgende stap voor Dura Vermeer Hengelo, is het digitaliseren van de LEAN principes. Dit doen ze in samenwerking met KYP Project. KYP Project vindt deze feedback uit de praktijk erg belangrijk. Ze werken al jaren op deze manier, dit resulteert in een tool die goed aansluit bij de bouw. In de toekomst is het belangrijk dat werkwijze en tool volledig op elkaar aansluiten.

KYP Analytics

Doe meer met data

Elke KYP Project gebruiker heeft de beschikking over KYP Analytics. Big data-analyse van de projectplanning, die de bouw nieuwe kansen en inzichten geeft. Dit is vernieuwend en maakt de voortgang van een project heel erg transparant. Lees hier alles over welke informatie KYP Analytics beschikbaar maakt!

Inzicht in presteren

KYP Analytics geeft inzicht in de voortgang van een project via overzichtelijke grafieken en rapportages. Beschikbare gegevens hebben betrekking op de voortgang van het project in dagen, taken en activiteiten, hoeveel taken en/of activiteiten te laat gereed zijn en/of geaccepteerd zijn en welke projectpartners zich het beste of slechtste aan de afspraken in de planning houden.

Door KYP Analytics is het analyseren van de projectdata geen tijdrovende klus meer en worden de conclusies via een helder dashboard inzichtelijk. Projectmanagers en directies kunnen in één oogopslag zien wat verbeterpunten zijn in de projecten en kunnen verschillende projecten op eenvoudige wijze met elkaar vergelijken.

De informatie die beschikbaar komt, is onder andere:

 • Aantal activiteiten gereed en % van het totaal
 • Aantal post-its gereed en % van het totaal
 • Aantal dagen planning voorbij en % van het totaal

Te laat
Deze gegevens geven aan of er taken te laat zijn en indien dat het geval is of de actuele achterstand in de planning meer of minder is dan de achterstand van het project tot nu toe. 

 • % Taken dat actueel te laat is en % taken dat in totaal te laat gereed is.
  Wanneer “% taken actueel te laat” lager is, als “% taken te laat gereed” is er sprake van een verbetering.
 • % Post-its dat actueel te laat is en % post-its dat te laat gereed is gemeld.
  Hier zie je hoe actief de projectpartners hun taken elke dag af maken en/of ze nauwkeurig gereed melden.

Prestatie projectpartners
Per projectpartner wordt de volgende informatie gemeld:

 • het aantal taken dat de projectpartner heeft in het project;
 • het aantal taken dat te laat gereed is;
 • het totaal aantal dagen vertraging dat daardoor veroorzaakt is.

Voor elk project is er een ranglijst van prestaties van de projectpartners.

De KYP factor
KYP Project staat bekend om het gebruiksgemak, de heldere vormgeving en het resultaat dat gebruikers ermee bereiken. Daarom genereert KYP Analytics de “KYP factor”.
Met de KYP factor wordt in één oogopslag zichtbaar hoe het gaat met een project. Dit slimme algoritme geeft met een cijfer (100 is goed, 0 is slecht) aan hoe groot de kans is dat een project op tijd wordt afgerond.

De KYP factor is geen absolute waarheid, maar geeft inzicht in veranderingen. Vertraging in de planning leidt tot een verlaging van de KYP-factor; versnelling in de planning of het verschuiven van het oplevermoment naar later in de tijd, verhoogt de KYP factor.
Wanneer u de planning aanpast, wordt het effect van de aanpassingen via de KYP factor zichtbaar. De KYP factor laat zien of de nieuwe planning op basis van de manier van werken tot nu toe tot de gewenste opleverdatum leidt. De KYP factor zal in dat geval 100 aangeven.

Ook wordt een “smiley” getoond.

Wanneer de KYP factor is gestegen, dan kleurt deze groen. Wanneer een KYP factor daalt dan is de smiley rood. Wanneer de KYP factor gelijk blijft, verandert de kleur van de smiley niet of is oranje.

Vergelijken
Het verloop van de KYP factor tijdens het project is ook in een grafiek zichtbaar. Hiermee worden binnen een bedrijf projecten en projectleiders met elkaar vergeleken.

Starten met Analytics

start analytics

KYP Analytics is eenvoudig toegankelijk:

 • Op de project post-it staat een extra “button” naast de infobutton. Als je op deze button klikt, opent het Analytics scherm van het project.
 • Als je op een Smiley klikt, opent de Analytics pagina. Dit kan zowel op de project post-it als via KYP-bedrijf op de pagina met bedrijfsprojecten.

Hoe gebruik je Analytics?

KYP Analytics kost € 25,- per maand per project. Wanneer bedrijven een licentie afsluiten voor het gebruik van KYP Project voor alle projecten, dan krijg je KYP Analytics er zelfs gratis bij! KYP Analytics werkt zodra het project geactiveerd is.

Het is ook mogelijk andere personen dan de projectmanagers inzicht te geven in de KYP factor en de Analytics gegevens. De beheerder van het KYP bedrijfsaccount kan iedereen die zich bij het bedrijfsaccount heeft aangesloten deze mogelijkheid bieden. Door bij de contactgegevens de checkbox bij “kan bedrijfspagina bekijken” aan te klikken heeft deze persoon toegang tot de bedrijfspagina en de Analytics gegevens van alle projecten van het bedrijf.

Release december 2020 KYP Project

De KYP Update 5.10.0 staat live! 🎉

Voorzien van super veel features om jouw leven nog makkelijker te maken. Lees snel verder en vergeet de KYP-app niet te downloaden in de App Store, Play store en Microsoft Store! 😊

Bestel bij Polvo!

Vanaf vandaag bestel je heel snel de producten voor jouw project in de webshop van Polvo!
Hoe? Klik op de post-it van de desbetreffende taak, op de dag dat jij de materialen nodig hebt. Login in bij Polvo, maak je bestelling af en klaar!

Welcome HomeDNA

En daar stoppen we niet… We hebben namelijk ook een koppeling gemaakt met het mooie programma HomeDNA. Het is nu mogelijk om de controlelijsten vanuit HomeDNA gemakkelijk in KYP te plannen.
Is er een controlepunt in HomeDNA afgerond?  Dan wordt in KYP de taak ook gelijk afgevinkt!

Kopieer taken naar een andere planning

Selecteer de taken die je wilt kopiëren en klik op de knop ‘Kopie’. Vervolgens kies je in welk project de taken gezet moeten worden. En voilà, de taken verschijnen in het andere project! Dit geldt overigens ook voor fases!

Mijn Bedrijf update

De bedrijfseigenaar kan nu iedere medewerker in de ‘Mijn Bedrijf’ pagina een eigen kleur post-it geven. Zo wordt de capaciteitsplanning nog overzichtelijker.

Ben je nog niet aangesloten bij jouw bedrijf via de ‘Mijn Bedrijf’ pagina? Dan mis je een super overzichtelijke gratis capaciteitsplanning. Login bij KYP en check snel of jouw bedrijf er al tussen staat!

1, 2, 3, 4, 5…

Projectmanagers, dit gaan jullie leuk vinden:
Wanneer je in de eerste twee post-its verschillende nummers zet, bijvoorbeeld ‘1’ en ‘2’ en daarna de post-its verlengd, lopen de nummers automatisch op in de volgende post-its! Erg handig als je bijvoorbeeld werkt met opeenvolgende bouwnummers. Dit werkt trouwens ook met andere combinaties als 2,4,6,8 of 3,7,11,15 etc.
Deze functie is aan of uit te zetten in de instellingen!⚙️

Bekijk de instructievideo op ons YouTube kanaal door hier op de post-it te klikken!

Wat zit er nog meer in?

✔️We hebben weer een handige sneltoets toegevoegd! Houd SHIFT ingedrukt en klik op het pijltje van een fase.  Door de SHIFT-knop zorg je ervoor dat alle fases dan direct in- of uitklappen.

✔️De planning van de Projectmanager schiet bij openen nu automatisch naar de taak waar de eerste post-it in de huidige week staat.

KYP Project vol energie op weg!

Afgelopen week heeft onze KYP’er Piet-Hein Smit zijn brandstof auto ingewisseld voor een BMW i3, gehuurd bij Amber, een pay-as-you-go principe. Je betaalt bij Amber enkel voor het gebruik en niet voor het bezit.

De KYP’ers rijden in sommige weken wel 1000 km in 5 dagen tijd. Tijd om uit te zoeken of het rijden met een volledig elektrische auto mogelijk is in combinatie met de agenda van Piet-Hein.

De BMW i3
De BMW i3 is een prettige auto, zit mooi hoog, heeft een complete uitrusting met navigatiesysteem, cruise control, board computer en met een range van ruim 220 kilometer is het een mooie testcase voor onze Elektrische week. Voor een rit naar kantoor hoef je deze auto niet tussentijds op te laden.
Maar wel handig om te weten dat we bij KYP Project een oplaadpunt beschikbaar hebben voor onze gasten!

De week
De week begon met een mooi tour van Haarlem naar Eindhoven, Apeldoorn, Borne en weer terug naar Haarlem. Dit is een rit van 480 km en dat zou nog wel eens een aardige uitdaging kunnen worden. De capaciteit van de accu bij dit model is niet eindeloos, maar de nieuwe uitvoeringen van de

BMW i3 brengen je wel al 360 km verder. Tussentijds laden is dan nog steeds wel nodig, maar je kan dan wel korter aan het stopcontact.

Bij het warme weer van afgelopen week is de airco dan wel een fijne toevoeging. Dit neemt wel iets van de accucapaciteit weg met als gevolg dat je iets eerder aan de laadpaal moet. Voor deze tussentijdse stopmomenten bij de laadpalen langs de snelweg van bijvoorbeeld Fastned moet je dan wel ruimte creëren in je agenda.

Deze stops worden vervolgens weer goed benut met een smakelijke tankstation lunch, het beantwoorden van wat ‘Support’-vragen, wat telefoontjes plegen en de bouwschoenen weer verwisselen voor het kantoor schoeisel!

Het vertrouwen in de accu werd op de donderdag nog wel even op de proef gesteld. Samen met collega Rick Meijer op afspraak bij een klant in Amersfoort. Daar vonden we een laadpaal in de buurt waar we de BWM i3 aan konden koppelen terwijl wij binnen een kopje koffie konden doen en een introductie mochten geven over ons andere product KYP Flow. Anderhalf uur later verlieten we de afspraak en kwamen we tot de ontdekking dat de laadpaal niet had gewerkt en we er voor niks hadden gestaan. Met nog een range van 20km op de teller werd dit een spannende tocht op zoek naar een werkende laadpaal.

Uiteindelijk vonden we een snellader en konden we in de 25 minuten die volgde werken aan wat teambonding en weer wat mails wegwerken.


De conclusie
Het rijden in een volledig elektrische auto is een genot, het snelle accelereren, het terugwinnen van energie dankzij het remmen op de motor en het bekijks wat je trekt: Het zijn allemaal positieve ervaringen.

Het hoofdrekenen om in te schatten of je de eindbestemming gaat halen neemt gedurende de week af omdat je vertrouwt op de laadpalen die voldoende aanwezig zijn langs de snelwegen en bij bedrijfspanden.

We kijken uit naar nieuwe modellen die ons net even iets verder brengen en schatten in dat je met een bereik van 400 km op één accu maximaal één keer per dag wel kan bijladen (tijdens een van je 3 á 4 afspraken) om je route te kunnen vervolgen.

We bedanken Amber voor het op de markt brengen van deze service en Hemubo, Van Wijnen Rosmalen, Haarlemse Dakopbouw, Heilijgers Bouw, Kondor Wessels Amsterdam, Lochies en Bohemen voor de gastvrijheid en de energie tijdens onze afspraken.

Samen voor CO2-reductie

Aan De Stegge Roosendaal, Polvo en KYP Project werken aan CO2-reductie!

De bouwmateriaal leverancier Polvo en communicatie- en planningstool KYP Project hebben tussen de webshop en de tool een koppeling tot stand gebracht. Hierdoor is het nu mogelijk om materieel voor het project direct te bestellen vanuit de KYP Project planning, bij de webshop van Polvo en te laten bezorgen op de bouwplaats. Aan de Stegge Roosendaal (ADSR) wil hiermee bereiken dat hun uitvoerders efficiënter gaan bestellen zodat er minder leveringsmomenten op de bouwplaats nodig zijn. De drie partijen willen met deze koppeling een bijdrage leveren aan de CO2-reductie dat binnen het klimaatakkoord valt.

Slimmer plannen

Met de koppeling tussen Polvo en KYP Project krijgt men beter inzicht in de gemaakte bestellingen en levermomenten. Iedere leverdatum is te herkennen het aan vrachtwagen-symbool op de post-its in de planning. Het doel is om, door dit inzicht, slimmer na te denken over welke materialen er nodig zijn en wanneer. Gert-Jan Oostwouder, planontwikkelaar bij Aan De Stegge Roosendaal, sluit zich hierbij aan: “Naast de verduurzaming in nieuwbouw en ligt er ook een taak bij de aannemer om het proces tijdens de nieuwbouw te verduurzamen. Deze tool geeft ons de mogelijkheid bewuster om te gaan met bestellingen en transport. Niet meer 4/5 keer per week een levering, maar binnen een jaar is ons streven naar maximaal 1 levering van Polvo op de bouw.”

Beter communiceren

Niet alleen het slimmer plannen draagt bij aan het verduurzamen van de bouw, goede communicatie speelt hierin ook een belangrijke rol. Bas Roestenberg, product-owner bij KYP Project: “KYP Project helpt de communicatie in een project onderling te verbeteren. Bij het wijzigen van een bestelling in de planning, wordt dit automatisch gecommuniceerd met Polvo en de verantwoordelijke partij. Polvo past vervolgens het levermoment aan en zo wordt er veel onnodige communicatie tussen de betrokken partijen weggenomen”.

Minder CO2-uitstoot

Het verlagen van de levermomenten op de bouwplaats heeft als gevolg dat minder bestelbusjes richting de bouwplaats gaan. Dit draagt bij aan de beoogde CO2-reductie van 49% zoals in het klimaatakkoord is afgesproken. “Polvo is al langer bezig met CO2-reductie en hierin zijn al enkele stappen gezet. Van leveren op de bouwplaats in statiegeld kratten tot een 100 % energieneutraal centraal distributiecentrum met 1200 zonnepanelen op het dak”, aldus Harry Krooswijk, verkoopleider bij Polvo.

Tekenmoment

Het startsein van de samenwerking vond plaats op 23 september met het officiële tekenmoment. Hierna is een online campagne gestart om de koppeling onder de aandacht te brengen bij andere klanten van Polvo en KYP Project. Met als doel dat andere ook gebruik gaan maken van deze nieuwe en duurzamere vorm van bestellen. ADSR roept in oktober alle uitvoerders bij elkaar om een training te geven in het bestellen via de planning en maakt hier ook het belang kenbaar.

Benieuwd hoe jij ook een bijdrage kan leveren? Bekijk dan hier de video!