logo_kyp_project
Login

Verbeter bouwprojecten met waardevolle data

Houd de voortgang van je project in de gaten en haal waardevolle inzichten uit je bouwproject. Zo stuur je makkelijk bij waar nodig. Leer van ieder project en doe daardoor elk volgende project nóg beter dan de vorige.

Inzicht in prestaties
Kwaliteitbewaking

Leer van ieder project

Tijdens een project wordt er allerlei data vastgelegd. Op deze manier zie je zowel tijdens als na voltooiing van een project wat goed gaat en wat beter kan. Zo blijf je verbeteren!

Inzicht in prestaties

Door te werken met KYP Analytics, krijg je inzicht in de best presterende partners. Deze kennis kan je gebruiken om de samenwerking met (vaste) partijen te evalueren en te verbeteren.

Bewaak de kwaliteit

Door de koppeling met verschillende kwaliteitsborgers houd jij de kwaliteit van het project onder controle. Koppel controlemomenten aan de planning en houd alle informatie op één plek.

Ontdek de vertragende factor in de bouwplanning

Het kan voorkomen dat er vertraging op het project zit, maar achteraf is het vaak lastig te achterhalen waar deze vertraging is ontstaan. Ontdek de vertragende factor aan de hand van KYP Project. Te laat afgeronde taken en post-its worden geregistreerd. Daarnaast zie je ook wanneer na de start van het project nog post-its zijn toegevoegd als verlenging of vertraging van de taak.

Hierdoor stuur je op data en zie je waardoor het project vertraging heeft opgelopen. Dit helpt je met het verbeteren van iedere planning en geeft inzicht in je verwachting tegenover de praktijk.

Projectpartner planning

Gerichte acties met KYP Analytics

Met KYP Analytics ga je verder dan een goede planning en onderlinge communicatie. Krijg inzicht in elementen die goed en minder goed verlopen binnen het project. Zo kun je gericht bijsturen waar nodig.

Waardevolle data waar je op voort kan plannen. Uit de data haal je bijvoorbeeld hoe groot de kans is dat de project deadline gehaald wordt. Geplande post-its zijn de rode draad van het project om naar een projectdeadline toe te werken. Lees aan de hand van (op tijd) afgevinkte post-its af wat de kans is dat een deadline wordt gehaald.

De KYP-factor geeft vervolgens aan hoe goed het project loopt ten opzichte van de dag ervoor. Lopen er taken achter? Dan kleurt de KYP-factor rood en is er actie nodig. Loopt het project weer op rolletjes? Dan kleurt de KYP-factor groen en loop jij dansend over de bouwplaats!

Kwaliteit koppelt met KYP

Om de kwaliteit te waarborgen zijn diverse controles gedurende het project nodig. Werk je nu met Ed Controls, homeDNA of Sta Software voor de checklijsten en audits? Dan plan je deze gemakkelijk in, direct in de planning! Wanneer jullie bouwbedrijf is aangesloten bij Woningborg krijg je zelfs toegang tot de speciale Woningborg planmodule. In dit aparte onderdeel binnen KYP Project worden de toezichtsmomenten ingepland en direct gecommuniceerd met de inspecteurs vanuit Woningborg en de uitvoerder op het project.

“Grip op het gebruik van de KYP Project planning is cruciaal om het project goed te doorlopen. KYP Analytics biedt hierin een belangrijk handvat voor projectmanagers.”

Sander de Weert - Van Wanrooij - KYP
Sander de Weert
van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Ook ieder project weer verbeteren?

Start dan nu met KYP’en. Ontdek zelf waarom meer dan 50.000 bouwers al hebben gekozen voor dé planningssoftware om ieder bouwproject weer te verbeteren!